KNJIGOVODSTVO SKRIPTA PDF

August 25, 2021 0 Comments

Title, Knjigovodstvo za strokovne šole trgovske smeri: skripta. Author, Albin Ralca . Published, Length, pages. Export Citation, BiBTeX EndNote. Cover of “Kurs i obuka knjigovodstvo skripta Bozidarac”. Kurs i obuka knjigovodstvo skripta Bozidarac. by bozidrac · Cover of “FIN GENIUS Knowledge. Obrasci i predaja finansijskih izveštaja za dvojno knjigovodstvo Poreski Polaznici dobijaju: radni materijal, skripte, radne zadatke sa primerima, pristup.

Author: Arashizil Nele
Country: Zimbabwe
Language: English (Spanish)
Genre: Career
Published (Last): 27 October 2016
Pages: 392
PDF File Size: 14.71 Mb
ePub File Size: 12.95 Mb
ISBN: 523-6-79564-432-3
Downloads: 13989
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Malazilkree

Knjigovodstvo za strokovne šole trgovske smeri: skripta – Albin Ralca – Google Books

knjigovodsyvo Tri osnovne razine managementa: Determinira ljudske inpute i ukupne kadrovske potrebe i strukturu kadrova, 2. U vezi s upravljanjem stresom manageri moraju: Rezultat grupiranja zadataka su: S obzirom na pogonske karakteristike razlikujemo: Osnovne funkcije managementa su: Klasifikacije sustava managementa svode se na dvije osnovne skupine: Organizacija – Skripta – Efpu.

  C5353 TRANSISTOR DATASHEET PDF

Radno mjesto nije nikad tako dobro organizirano da se ne bi moglo i bolje organizirati. Formalizirane organizacije u manjoj su mjeri fleksibilne i sporo odgovaraju na izazove okoline, za razliku od neformalnih organizacija koje su fleksibilne i dobro reagiraju na izazove okoline. Pravci kretanja materijalnih mogu biti vertikalni i horizontalni.

Mjerljivi ciljevi su nedvosmisleni, precizni i jasni. Dominira potpuno pozitivan pristup sukobima.

knjigovodstvo skripta pdf free – PDF Files

HOME model u razvijanju kohezivne organizacijske kulture polazi od: U procesu grupiranja zadataka imamo: Cilj ima 3 osnovna elementa: Glavni problemi organizacijske opreme su: Grupiranjem radnog mjesta dobivamo organizacijske jedinice. Primjenjuje se 5 strategija. Nedostaci funkcionalne organizacijske strukture: Racionalna organizacija unutarnjeg transporta: Novi trendovi u oblikovanju organizacije podrazumijeva uspostavu: Opis radnog mjesta sastoji se od niza podataka kojima se identificira svako radno mjesto.

Izbor transportnih sredstava ovisi o mnogim faktorima: Didaktika skripta Skripta iz didkatike. Ameba organizacija — predstavlja organizaciju koja se temelji na autonomiji, fleksibilnosti i suupravljanju od strane zaposlenih u organizaciji.

Proizvodnje, nabave ili prodaje. Proces je postupak transformacije inputa u outpute. Nametale su se dogme i njihova centralizacija.

  HUAWEI UMG8900 PDF

Poslovna Organizacija Odgovori Na Pitanja. Nadzor materijala odnosi se na uglavnom na kvalitativnu stranu jer kvantitativni nadzor obavlja nabava.

knjigovodstvo skripta pdf free

I uvjete u kojima se u to vrijeme proizvodnja odvijala. On ima zadatak nadgledati proizvodnju po kvaliteti, vrsti, dimenzijama, boji i sl. Postoje tri tipa ovlasti: Kriteriji selekcije i rangiranje organizacijskih projekata: Remember me Forgot password? Petronet — podjela rada u proizvodnji igala.

Optimalna raspodjela resursa kadrova, sredstava za rad i dr. Formalna organizacijska struktura javlja se kao rezultat procesa organizacijske izgradnje.